Kristofferskolen

Tilgangen af elever til Kristofferskolen, en Rudolf Steinerskole i Trekroner, var blevet så stor, at de behøvede lokaler til at dele børnehaveklassen op i to grupper. Jeg lavede ombygning af eksisterende lokaler med nedrivning og opmuring af væg, samt indretning af køkken og garderobe. Desuden lavede jeg nyt køkken for skolens fritidsordning Lillebjørn med genanvendt inventar.