Øko-lonihavehus

I Sommerbyen Ejby på Bellisstien ønskede Charlotte at opføre sit øko-venlige kolonihavehus med Permakulturhave. Huset skulle opføres i træ og med genbrugs- og miljørigtige materialer såsom lerpuds og træfiberisolering. Huset var designet med passiv solvarme og for at udnytte grundens plads optimalt, skulle der dyrkes kartofler i halm på den ene tagflade.

Jeg projekterede og byggede råhuset med tagbelægning. Skitsetegningen var udført af anden arkitekt.

Husmandssted makeover

Heidi og Palle bor i et ældre husmandssted i St. Merløse. Med lavt til loftet, gamle vinduer og dårlig isolering, trængte huset til et kærligt løft. Jeg foreslog en total omdannelse af planløsningen i stueplanet, med en bedre udnyttelse af arealet. Vi opnåede mere areal til køkkenet med spiseafdeling samt badet. Vi byggede også et nyt skur i forlængelse af huset, hvor de gamle småstalde lå. Bygherre afrensede murstenene, som blev brugt til opmuring af nye skillevægge. Vi gravede ud og efterisolerede gulvet og murede vindueshuller om. Satte ny trappe op samt byggede træskelet mod ydermurene, som blev isoleret med træfiberbatts.

Skolen for Livet

Skolen for Livet

Friskolen på Møn “Skolen for Livet” gik i samarbejde med Liselund Fontænen om at skabe nye rammer for skolen i udkanten af Stege. Med ambitioner om state-of-the-art økologiske løsninger, gik mange af håndværkerne og rådgiverne indenfor området sammen, for at rejse bygningen. 560m2 i to plan blev opført i halmelementer fra EcoCocon og pudset op med lerpuds og silikatmaling. Skillevægge blev muret op i ubrændte lersten med lermørtel. Bærende stolper blev udført i afbarkede stammer, træbeklædning i kalmar-douglasbrædder. Tagbelægning var tang fra den lokale strand. Spildevandsrensning var med pilezoneanlæg. Jeg stod for projektering af detaljer, byggestyring i samarbejde med skolelederen samt medvirke på tømrersjakket.

Fra byggeplads til bolig

20160225_153836

Line og Jimmy kan begynde at nyde deres nye hus i økofællesskabet Hallingelille. Håndværkerne er så småt ude. Skønt at se resultatet af de mange tanker og snakke om indretning. Det har været en fornøjelse at bygge for dem sammen med tømreren Dan Nielsen, VVS-firmaet Pers Rørservice og CR Electric. Selv stod jeg for arkitektur, byggestyring, spartling/filt og murerdel. Den store maleropgave stod Line og Jimmy selv for.

Udover at huset er blevet klassificeret med energimærke A2015, kan nævnes bæredygtige materialer som ubrændte lersten som skillevægge, træuld som isolering i loft og vægge, genbrug af et gymnastikgulv til 1. salen, trækonstruktion og beklædning malet med slamfarve, indvendigt malet med naturmaling. Huset er bygget med en åndbar membran i stedet for dampspærre. Trykprøvningen gav en måling på 0,4 liter luft/sek pr. m2 og lever op til kravet for lavenergihuse.

Nu glæder vi os til at opføre en havestue på husets sydside.