Øko-lonihavehus

I Sommerbyen Ejby på Bellisstien ønskede Charlotte at opføre sit øko-venlige kolonihavehus med Permakulturhave. Huset skulle opføres i træ og med genbrugs- og miljørigtige materialer såsom lerpuds og træfiberisolering. Huset var designet med passiv solvarme og for at udnytte grundens plads optimalt, skulle der dyrkes kartofler i halm på den ene tagflade.

Jeg projekterede og byggede råhuset med tagbelægning. Skitsetegningen var udført af anden arkitekt.

Husmandssted makeover

Heidi og Palle bor i et ældre husmandssted i St. Merløse. Med lavt til loftet, gamle vinduer og dårlig isolering, trængte huset til et kærligt løft. Jeg foreslog en total omdannelse af planløsningen i stueplanet, med en bedre udnyttelse af arealet. Vi opnåede mere areal til køkkenet med spiseafdeling samt badet. Vi byggede også et nyt skur i forlængelse af huset, hvor de gamle småstalde lå. Bygherre afrensede murstenene, som blev brugt til opmuring af nye skillevægge. Vi gravede ud og efterisolerede gulvet og murede vindueshuller om. Satte ny trappe op samt byggede træskelet mod ydermurene, som blev isoleret med træfiberbatts.

Skolen for Livet

Skolen for Livet

Friskolen på Møn “Skolen for Livet” gik i samarbejde med Liselund Fontænen om at skabe nye rammer for skolen i udkanten af Stege. Med ambitioner om state-of-the-art økologiske løsninger, gik mange af håndværkerne og rådgiverne indenfor området sammen, for at rejse bygningen. 560m2 i to plan blev opført i halmelementer fra EcoCocon og pudset op med lerpuds og silikatmaling. Skillevægge blev muret op i ubrændte lersten med lermørtel. Bærende stolper blev udført i afbarkede stammer, træbeklædning i kalmar-douglasbrædder. Tagbelægning var tang fra den lokale strand. Spildevandsrensning var med pilezoneanlæg. Jeg stod for projektering af detaljer, byggestyring i samarbejde med skolelederen samt medvirke på tømrersjakket.

Frikøbing halmhuset

Frikøbing halmhuset

Sesilje og Hugin ønskede sig et 8-kantet hus med ydervægge af halm. Opvarmet med finsk masseovn og fyldt med smarte økovenlige løsninger såsom svalekælder, regnvandsanlæg og bruser, der sparer 90% vand. Konstruktionen er rundtømmer i douglasgran. Halmen blev høstet sidste år på de omkringliggende marker og lagt på lager.

Jeg står for de konstruktive tegninger og byggestyring. Sammen med familien og deres venner rejste vi halmvæggene og pudser det op med kalkmørtel. Desuden hjælper jeg Hugin med meget af færdiggørelsen indvendigt, blandt andet opmuring af lerstensvægge. Kloak og fundament er udført af Jens Olsen, Træladen har stået for den bærende konstruktion, tømrer Dan Nielsen udfører tagopbygningen, Per’s Rørservice laver VVS delen, Aquasafe leverer regnvandsanlægget, el udføres af Optiva, Fornyet Energi har opført masseovnen.