Kristofferskolen

Tilgangen af elever til Kristofferskolen, en Rudolf Steinerskole i Trekroner, var blevet så stor, at de behøvede lokaler til at dele børnehaveklassen op i to grupper. Jeg lavede ombygning af eksisterende lokaler med nedrivning og opmuring af væg, samt indretning af køkken og garderobe. Desuden lavede jeg nyt køkken for skolens fritidsordning Lillebjørn med genanvendt inventar.

Forelæsning på Mina Hindholm Efterskole

Eleverne i 9. og 10. klasse på Mina Hindholm Skolen havde bæredygtighed som ugetema, og jeg var inviteret til at give en halv dags undervisning/forelæsning i emnet. Vi kom rundt om økologiske løsninger indenfor byggeriet og naturopfattelse generelt. Desuden fortalte jeg om mit eget arbejdsliv med fokus på emnet. Det var spændende at møde de unge og mærke, at økologi og social bevidsthed lever stærkt hos dem.

Forelæsning på Mina Hindholm Efterskole